Sunday, April 12, 2009

Bittaufiq Wannajah!



HISMAT UIAM Kuantan ingin mengucapkan 'Selamat Menghadapi Imtihan' kepada semua ahli HISMAT khususnya yang mengambil sistem semester...Bittaufiq wannajah!!

No comments:

Post a Comment